09056360696 سفارش تلفنی

ایا شستشوی مبل در محل می باشد؟

بله. شستشو در محل با استفاده از خشک کن های صنعتی به روش خشک شویی انجام می گیرد.

آیا شستشوی مبلمان به پارچه ان اسیب می رساند؟

مبل شویی توسط ابزار مخصوص و شوینده های درجه یک می بایست اجرایی شود. مکانیزم شستشو کاملا استاندارد سنجی شده و اسیبی متوجه پارچه مبلمان نخواهد شد.

شوینده مبلمان چیست؟

شوینده مخصوص مبلمان نانو سوفا، تگزافن، یاتاش و چند مورد دیگر می باشد که بر اساس نوع پارچه مبل به کار می رود.

آیا مبل شویی خوب است?

بله، شستشوی دوره ای برای جلوگیری از چرک مردگی مبل مناسب است. مبلمان همواره نیاز به نگهداری و نظافت دارند که مناسب ترین روش مبل شویی است.

مبل شویی پاکدشت